led infiniteWaranty - about us INFINITE LED (เกี่ยวกับเรา INFINITE LED)

ABOUT US

VISION:

CREATE SMART LIGHT FOR BETTER LIFE

มอบแสงสว่างอย่างชาญฉลาดเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า

MISSION :

  • มอบทางเลือกที่ฉลาดคุ้มค่าให้กับลูกค้า
  • เข้าใจในความต้องการที่แท้จริงและนำเสนอ สิ่งที่ดีที่สุด
  • สร้างชีวิตที่ดียิ่งกว่าให้กับลูกค้า
  • ให้คนทั้งประเทศได้ใช้สินค้าที่ดีเหมาะสม

BRAND POSITIONING :

  • เน้นคุณภาพที่ดีและสูงกว่าสินค้านำเข้า
  • ราคามาตรฐาน สามารถแข่งขันกับแบรนด์ดังได้
  • ผลิตตามสเปคได้ตามความต้องการ
  • ผลิตในไทยเพื่อความมั่นใจ
  • ได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551
  • รับประกันความพึงพอใจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
icon1 - about us INFINITE LED (เกี่ยวกับเรา INFINITE LED)

มีคุณภาพสูง

ทำให้ประหยัดไฟได้อย่างมาก

สามารถคืนทุนได้ไว เพียง 5 เดือน*

led infinite waranty - about us INFINITE LED (เกี่ยวกับเรา INFINITE LED)

รับประกันคุณภาพ

1-5 ปี

icon3 - about us INFINITE LED (เกี่ยวกับเรา INFINITE LED)

ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

1955-2551 ยืนยัน

คุณภาพความมั่นใจ