#ลูเมน,#ความสว่าง,#ค่าลักซ์,#Lumen #Lux,#Powerfacter,#Pf #ค่าฟลั๊กซ์การส่องสว่าง,#ปริมาณแสงสว่าง #Luminous flux,#ค่าประสิทธิผล #Efficacy,#ความถูกต้องของสี #Color rendering,#ไม่มีความเพี้ยนของสี #อุณหภูมิสี,#Color temperature #เคลวิน,#มุมองศาในการใช้งานหลอด #Burning position,#อายุการใช้งาน #Life time,#เดไลท์,#วอร์มไวท์ #แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ,#Supply voltage #ความร้อนต่ำ,#ติดตั้งได้ง่าย #ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม,#ทนต่อแรงกระแทก #ประหยัดพลังงาน,#เปิดปุ๊บสว่างปั๊บ #กำลังไฟฟ้า,#ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ,#มาตรฐานผลิตภัณฑ์ #ไม่มีสารปรอท,#ไม่มีรังสีUVและIR,#ปริมาณแสง

#ลูเมน,#ความสว่าง,#ค่าลักซ์,#Lumen
#Lux,#Powerfacter,#Pf
#ค่าฟลั๊กซ์การส่องสว่าง,#ปริมาณแสงสว่าง
#Luminous flux,#ค่าประสิทธิผล
#Efficacy,#ความถูกต้องของสี
#Color rendering,#ไม่มีความเพี้ยนของสี
#อุณหภูมิสี,#Color temperature
#เคลวิน,#มุมองศาในการใช้งานหลอด
#Burning position,#อายุการใช้งาน
#Life time,#เดไลท์,#วอร์มไวท์
#แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ,#Supply voltage
#ความร้อนต่ำ,#ติดตั้งได้ง่าย
#ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม,#ทนต่อแรงกระแทก
#ประหยัดพลังงาน,#เปิดปุ๊บสว่างปั๊บ
#กำลังไฟฟ้า,#ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ,#มาตรฐานผลิตภัณฑ์
#ไม่มีสารปรอท,#ไม่มีรังสีUVและIR,#ปริมาณแสง