ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED จาก INFINITE ทั้งหมด

 • หลอดไฟ LED T8 ทั้งหมดของเรา
 • หลอดยาว 120 เซนติเมตร
5/5

หลอด T8 รุ่น ULTRASAVE
14W 2100 ลูเมน

5/5

หลอด T8 รุ่น ULTRASAVE
16W 2100 ลูเมน

5/5

หลอด T8 รุ่น SMARTSAVE
18W 2100 ลูเมน

5/5

หลอด T8 รุ่น SMARTSAVE
18W 2300 ลูเมน

5/5

หลอด T8 รุ่น SUPERBRIGHT
18W 2500 ลูเมน

 • หลอดสั้น 60 เซนติเมตร
หลอดสั้น ULTRASAVE 1100
5/5

หลอด T8 รุ่น ULTRASAVE
8W 1100 ลูเมน เบอร์ 5

หลอดสั้น ULTRASAVE 1200
5/5

หลอด T8 รุ่น ULTRATSAVE
9W 1200 ลูเมน

หลอดสั้น SMARTSAVE 1100
5/5

หลอด T8 รุ่น SMARTSAVE
9W 1100 ลูเมน

 • หลอด T5 ทั้งหมดของเรา ( Body T8, BodyT5 )
 • Body T8
 • Body T5
5/5

หลอด T5 รุ่น SMARTSAVE 18W 2100 ลูเมน

 • โคมไฟไฮเบย์ LED ทั้งหมดของเรา
 • โคมไฟไฮเบย์ LED รุ่น PREMIUMBRIGHT
 • โคมไฟไฮเบย์ LED รุ่น HIGH LUMEN (ลูเมนสูง)
 • โคมไฟถนน LED ทั้งหมดของเรา
5/5

โคมไฟถนน LED
รุ่น PREMIUMBRIGHT
30W 3900 ลูเมน

5/5

โคมไฟถนน LED
รุ่น PREMIUMBRIGHT
50W 5200 ลูเมน

5/5

โคมไฟถนน LED
รุ่น PREMIUMBRIGHT
60W 7800 ลูเมน

5/5

โคมไฟถนน LED
รุ่น PREMIUMBRIGHT
80W 10400 ลูเมน

5/5

โคมไฟถนน LED
รุ่น PREMIUMBRIGHT
100W 13000 ลูเมน

5/5

โคมไฟถนน LED
รุ่น PREMIUMBRIGHT
120W 15600 ลูเมน

5/5

โคมไฟถนน LED
รุ่น PREMIUMBRIGHT
150W 19500 ลูเมน

 • โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED ทั้งหมดของเรา
 • โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED รุ่น All in one
5/5

โคมไฟถนน LED 30W 3900 ลูเมน

5/5

โคมไฟถนน LED 50W 6500 ลูเมน

5/5

โคมไฟถนน LED 70W 9100 ลูเมน

5/5

โคมไฟถนน LED 100W 13000 ลูเมน

5/5

โคมไฟถนน LED 120W 15600 ลูเมน

 • โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED รุ่น URBANBRIGHT (Professional)
5/5

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED 50W 4800 ลูเมน

5/5

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED 60W 7200 ลูเมน

5/5

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED 90W 10800 ลูเมน

 • หลอดไฟ LED E27 ทั้งหมดของเรา
 • โคมไฟสาดแสง/โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ทั้งหมดของเรา
5/5

สปอร์ตไลท์ LED
รุ่น Premiumbright 50W 6500 ลูเมน

5/5

สปอร์ตไลท์ LED
รุ่น Premiumbright 100W 13000 ลูเมน

5/5

สปอร์ตไลท์ LED
รุ่น Premiumbright 150W 19500 ลูเมน

5/5

สปอร์ตไลท์ LED
รุ่น Premiumbright 200W 26000 ลูเมน