บริษัท คมม์พัชร จำกัด

5/183 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 062-789-6565 อีเมล :  komchai.k@ledinfinite.com

วันที่ 1 มกราคม 2559

 

 1. การรับประกันสินค้า สินค้านั้นๆเป็นไปตามระยะเวลาที่ทางบริษัทกำหนดตามใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกัน
 2. ผู้ซื้อต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันสินค้า
 3. กรณีที่ได้รับสินค้าจากการจัดส่งแล้ว เกิดสินค้ามีลักษณะไม่ตรงสเป็ค หรือเสียหายแบบต่างๆ เช่น แตก,ชำรุด, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, มีรอยขูดถลอก ให้ส่งคืนสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน และอุปกรณ์ทั้งหมดภายใน 7 วันโดยสินค้าจะต้องมีสภาพปกติสมบูรณ์ กล่องบรรจุและอุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพครบถ้วนสมบูรณ์
 4. ถ้าสินค้าเกิดปัญหาในระหว่างอายุประกันจากการใช้งานและติดตั้งที่ถูกต้องและปกติ ทางเราจะทำการตรวจสอบเพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนเพื่อให้กลับมาใช้ได้ตามระยะประกัน โดยลูกค้าเป็นผู้ส่งของที่ชำรุดคืนบริษัทเพื่อตรวจสอบ
 5. การรับประกันจะรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี และความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น
 6. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเปลี่ยนสินค้าใหม่ หากสินค้าชำรุด หรือเสียหายอันเกิดมาจากการใช้งานผิดวิธี ผิดวัตถุประสงค์จากที่ออกแบบไว้, การใช้แรงดันไฟไม่ตรงกับมาตรฐานของสินค้า, การใช้งานผิดประเภท หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือฟ้าผ่า เป็นต้น
 7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับประกันสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ เช่น บุบ, บิ่น, งอ, ทะลุ, มีรอยขูดถลอด มีรอยแกะเป็นต้น หรือสินค้าที่เกิดจากการเก็บรักษาไม่ถูกต้อง เช่น เปียกน้ำ. คราบสนิม. คราบน้ำ หรืออื่นๆ
 8. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับประกันสินค้าที่มีการสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิมหรือรอยเปรอะเปื้อน
 9. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับประกันสินค้าที่เกิดจาก การติดตั้ง การใช้งานที่ผิดวิธีหรือผิดประเภท , ติดตั้งหรือต่อสายไม่ถูกวิธี หรือปัญหาที่เกิดจากอุปกรณ์ต่อพ่วง
 10. สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบว่าเสีย หรือตรวจพบอาการเสีย ลูกค้าจะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม และลูกค้าต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับ
 11. การตรวจสอบและวินิฉัยการชำรุดของสินค้าของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

 

+ CONTACT US

บริษัท คมม์พัชร จำกัด

5/183 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 062-789-6565 อีเมล :  komchai.k@ledinfinite.com

+ เงื่อนไขการรับประกันสินค้าของบริษัท ควัลลิกก์ จำกัด

วันที่ 1 มกราคม 2559

 

 1. การรับประกันสินค้า สินค้านั้นๆเป็นไปตามระยะเวลาที่ทางบริษัทกำหนดตามใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกัน
 2. ผู้ซื้อต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันสินค้า
 3. กรณีที่ได้รับสินค้าจากการจัดส่งแล้ว เกิดสินค้ามีลักษณะไม่ตรงสเป็ค หรือเสียหายแบบต่างๆ เช่น แตก,ชำรุด, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, มีรอยขูดถลอก ให้ส่งคืนสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน และอุปกรณ์ทั้งหมดภายใน 7 วันโดยสินค้าจะต้องมีสภาพปกติสมบูรณ์ กล่องบรรจุและอุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพครบถ้วนสมบูรณ์
 4. ถ้าสินค้าเกิดปัญหาในระหว่างอายุประกันจากการใช้งานและติดตั้งที่ถูกต้องและปกติ ทางเราจะทำการตรวจสอบเพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนเพื่อให้กลับมาใช้ได้ตามระยะประกัน โดยลูกค้าเป็นผู้ส่งของที่ชำรุดคืนบริษัทเพื่อตรวจสอบ
 5. การรับประกันจะรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี และความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น
 6. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเปลี่ยนสินค้าใหม่ หากสินค้าชำรุด หรือเสียหายอันเกิดมาจากการใช้งานผิดวิธี ผิดวัตถุประสงค์จากที่ออกแบบไว้, การใช้แรงดันไฟไม่ตรงกับมาตรฐานของสินค้า, การใช้งานผิดประเภท หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือฟ้าผ่า เป็นต้น
 7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับประกันสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ เช่น บุบ, บิ่น, งอ, ทะลุ, มีรอยขูดถลอด มีรอยแกะเป็นต้น หรือสินค้าที่เกิดจากการเก็บรักษาไม่ถูกต้อง เช่น เปียกน้ำ. คราบสนิม. คราบน้ำ หรืออื่นๆ
 8. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับประกันสินค้าที่มีการสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิมหรือรอยเปรอะเปื้อน
 9. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับประกันสินค้าที่เกิดจาก การติดตั้ง การใช้งานที่ผิดวิธีหรือผิดประเภท , ติดตั้งหรือต่อสายไม่ถูกวิธี หรือปัญหาที่เกิดจากอุปกรณ์ต่อพ่วง
 10. สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบว่าเสีย หรือตรวจพบอาการเสีย ลูกค้าจะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม และลูกค้าต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับ
 11. การตรวจสอบและวินิฉัยการชำรุดของสินค้าของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ติดต่อเรา

แผนที่บริษัท